Aanvraag keuring Contact Sitemap
de Huizenkeurder | Laat ons uw huis keuren tegen de voordeligste tarieven! keuren keuring nationale hypotheek garantie huizenkeurder
onderzijde header
homepage
aankoop keuring
waarom een aankoopkeuring
aankoopkeuring
keuringsmogelijkheden
aanvraagformulier aankoopkeuring
opleveringskeuring
waarom een opleveringskeuring
opleveringskeuring
controle tijdens de bouw
aanvraagformulier opleveringskeuring
algemene info
de rapportage
tarieven
algemene voorwaarden
gastenboek

Algemene Voorwaarden Bouwtechnische keuring
De Huizenkeurder

Artikel 1 | Begrippen en definitie
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: Degene die opdracht geeft tot een bouwtechnische keuring.
 2. Opdrachtnemer: De Huizenkeurder gevestigd te Zwolle, die de opdracht aanvaardt en de bouwtechnische keuring verricht.
 3. Bouwkundige Keuring: Het visueel beoordelen en vastleggen van de bouwtechnische staat van een bestaande woning in een Bouwtechnisch Keuringsrapport op basis van de op dat moment geldende normen en maatstaven van kennis en kunde, van de redelijkerwijs, d.w.z. binnen de arbowetgeving, bereikbare delen. Hout wordt op houtaantasting visueel steekproefsgewijs op zichtbare en bereikbare delen beoordeeld. Aantasting is desalniettemin niet uit te sluiten.
  Bij een keuring wordt geen hak-, breek- of demontagewerk verricht, evenmin wordt klimmaterieel, anders dan een ladder ingezet. Technische installaties worden alleen visueel beoordeeld er worden geen metingen verricht,evenmin wordt onderzoek verricht betreffende de juiste werking in relatie tot de aanwezige onderdelen en/of apparaten. Nutsbedrijven en/of installatiebedrijven kunnen de technische installatie toetsen aan de geldende eisen.

  Onder een bouwtechnische keuring wordt niet verstaan:
 4. Controle of op basis van bestek, tekeningen of technische omschrijving voldaan is aan de koop- en aannemingsovereenkomst;
 5. Controle van niet gereinigde beglazing;
 6. Controle van de grondgesteldheid c.q. grondkwaliteit (vb. grondvervuiling; op aanwezigheid van opslagtanks e.d.)
 7. Controle van geluidsisolatie en/of warmte-isolatie;
 8. Controle van grondoppervlakte en/of perceelgrootte;
 9. Controle van dak en/of dakbedekking en kruipruimte (mits droog en toegankelijk) anders dan op reguliere wijze visueel waarneembaar zonder technische hulpmiddelen.
 10. bestaande woning (aankoopkeuring) houdt in dat een algemene inspectie wordt uitgevoerd van de woning in de staat waarin de woning zich op het moment van de keuring bevindt. (Moment opname). Het is geen garantie.

  De aankoopkeuring is geen gedetailleerd bouwkundig onderzoek; geeft geen indicatie over de waarde van de woning; is geen specialistisch onderzoek ter zake de aanwezigheid van milieubelastende materialen zoals asbest, is geen specialistisch onderzoek ter zake van de fundering en constructie van de woning en/of aanbouw; is geen controle op noodzakelijke en/of verleende bouwvergunningen en is geen garantie voor de afwezigheid van gebreken.

  Evt. aanvullende specialistische onderzoeken n.a.v. de bouwtechnische keuring komen te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever. Kostenramingen van kosten van herstel en/of verandering zijn slechts indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

   

| volgende »


Laat nu uw woning keuren vanaf € 285,00
© Copyright de Huizenkeurder 2011 - Zwolle | Telefoon 038 452 90 44 | Mobiel 06 555 225 37 | info@huizenkeurder.nl