bouwbegeleiding

Tijdens de bouw keuren of er volgens de voorschriften gebouwd wordt.