Reden voor een nulmeting

De nulmeting wordt ook vaak een vooropname genoemd en wordt gedaan voorafgaand aan de bouwactiviteiten. In de nulmeting wordt de huidige situatie vastgelegd, zodat gebreken in belendingen in kaart gebracht zijn. Indien er schade veroorzaakt wordt tijdens het bouwen, toont u met de nulmeting aan waar de aansprakelijkheid ligt. Het gebeurt regelmatig dat er fouten gemaakt worden tijdens bouwwerkzaamheden. In die gevallen komt een nulmeting heel goed van pas!

U voorkomt dat de hoofdaannemer in de verdedigende positie schiet en onder zijn aansprakelijkheid uitkomt. In de nulmeting is namelijk de bouwkundige toestand van uw pand precies vastgelegd voor de bouwwerkzaamheden en bewijst dat deze schade veroorzaakt is door de aannemer. Met de nulmeting worden zowel de binnen- als de buitenkant van uw pand nauwkeurig geïnventariseerd.

Hoe ziet een nulmeting eruit?

De nulmeting die door de Huizenkeurder wordt uitgevoerd is zeer nauwkeurig en wordt volledig aangepast op uw specifieke situatie. De inspecteur neemt de situatie op van uw pand. Naar aanleiding van dit bouwtechnisch onderzoek wordt er een bouwkundig rapport opgesteld met foto’s en zonodig spleetmeters.

 

Voor wie is een nulmeting van belang?

Uit bovenstaande toelichting kunt u opmaken dat een nulmeting vooral van belang is voor de bezitters van een pand waarnaast bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd. Maar ook voor de uitvoerende partij kan een nulmeting van nut zijn. Als u van plan bent om bouwwerkzaamheden uit te voeren, dan weet u met een nulmeting waar de risico’s liggen. Een nulmeting voorkomt discussies met de buren; “Is deze scheur door uw bouwactiviteiten veroorzaakt of zat deze er al?”. Dat kan u achteraf een hoop kosten besparen en voorkomt ruzie met de buren. Een nulmeting bij De Huizenkeurder betekent: zekerheid over uw vastgoed!

window.wpbCustomElement = 1;