In:
Beoordeling voor een bouwkundige keuring

Hartelijk dank voor de vlotte toezending en de grondige inspectie.