Waarom een bouwkundige keuring?

  • Minder risico’s
  • Financieel voordeel
  • Onderzoeksplicht koper
  • Informatieplicht verkoper
  • Deskundig onderzoek
  • Verplichte keuring voor de Nationale Hypotheek Garantie
  • Minder risico’s

Wordt uw droomhuis een droom of een nachtmerrie?

U heeft een droomhuis op het oog, maar waar let je op als koper: ruimtes, indelingen, kan ik mijn bankstel kwijt, is de keuken naar onze wens, ligt het huis gunstig, etc. In een aankoopbezichtiging beoordeelt u een woning op gebruikscomfort: Als een huis je aanspreekt, kijk je door een roze bril naar de woning.
Waar u niet op let zijn de technische details: hoe is de staat van de kozijnen, hoe is het verfwerk, hoe is de staat van het dak, hoe is de kruipruimte? Gedetailleerd naar gebreken speuren, daar is de stemming en de tijd meestal niet voor. Door wel een bouwtechnisch onderzoek te laten doen vermindert u uw financiële risico’s. U weet dan waar u aan toe bent en u kunt de te verwachten kosten meefinancieren, waardoor deze fiscaal aftrekbaar zijn. Financieel voordeel – Het levert u geld op!
Een bouwkundig onderzoek geeft u onderhandelingspunten waarmee u de aankoopprijs kunt verlagen. Dit zijn feitelijke argumenten, waar een verkopende partij niet omheen kan. In de meeste gevallen levert een keuring u een fors prijsvoordeel op.

Onderzoeksplicht koper

U als koper heeft onderzoeksplicht in het kader van de wet verborgen gebreken. Gebreken die de koper zelf kan zien, hoeft de verkoper niet te melden. De koper moet dus bij de aankoop goed zijn ogen open houden. In het geval van een conflict over een gebrek kijkt de rechter of u voldoende aan uw onderzoeksplicht heeft voldaan. Kortom de koper heeft onderzoeksplicht.
U moet kunnen aantonen dat u voldoende inspanningen heeft gedaan om evt. gebreken te ontdekken. Zelfs het inschakelen van een aankoopmakelaar is niet voldoende.
Dit betekent dat u onderzoek moet (laten) uitvoeren zodat u zekerheid heeft over de woning. Bent u te laat met het instellen van een onderzoek, dan kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Zonder onderzoek staat u juridisch zwak om onverwachte onderhouds- of herstelkosten op de verkoper te verhalen.

Informatieplicht verkoper

De verkoper heeft informatieplicht. Dit houdt in dat hij alle bij hem bekende gebreken, die de koper niet zelf kan waarnemen, moet melden. Het discutabele hierin is, wat kunt u als koper waarnemen en wat niet. Kruipt u tijdens een aankoopbezichtiging onder de vloer, of klimt u op het dak of bij een kozijn op de 2e verdieping? Deze gebreken zijn namelijk goed waarneembaar en u kunt hierover de verkopende partij later niet aanspreken. U heeft de plicht dit te onderzoeken. Op vragen van de koper moet de verkoper eerlijk antwoorden. Als de koper bijvoorbeeld vraagt of het gehorig is dan mag de verkoper dat niet ontkennen als elke dag de televisie van de buurman hoorbaar is.

 

Deskundig onderzoek

De resultaten van de inspectie worden duidelijk en begrijpelijk in een rapport weergegeven. Tevens wordt een indicatie gegeven van de te verwachten herstelkosten. Hierbij wordt aangegeven wat zo snel mogelijk gerepareerd moet worden en wat binnen 5 jaar gedaan moet worden. Hierdoor krijgt u een beeld van de kosten die u kunt verwachten en die u mogelijk moet financieren.

 

Verplichte keuring voor de Nationale Hypotheek Garantie

De rapportage wordt geaccepteerd door alle erkende hypotheek verstrekkers. Keuringskosten zijn fiscaal aftrekbaar als een keuring i.v.m. de financiering noodzakelijk is.

Een bouwkundige keuring is verplicht wanneer:

  • het een appartement betreft van voor bouwjaar 1940 (tenzij nadien grondig gerenoveerd.);
  • de geschatte herstelkosten meer dan 10% bedragen van de verkoopwaarde;
  • er in het taxatierapport bouwkundig onderzoek geadviseerd is.
window.wpbCustomElement = 1;