In:
Beoordeling voor een Bouwkundige keuring

Prima werk meneer Leeuw! Dank zij uw keuring geen financiële tegenvallers! De eindafrekening voor het nieuwe dak was bijna gelijk aan de door u begrote kosten!
De tweede keuring die door u voor ons verricht is.